Rzeszów, podkarpackie

62 800 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,60 m2 | 4 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 62 800 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 36,60 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 716 zł
 • Ulica: Stefana Starzyńskiego 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 9 420 zł
 • Numer oferty: 273435X640384773
 • Termin wpłaty wadium: 27-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 29.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Stefana Starzyńskiego 3/39, 35-515 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Kustronia Józefa 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów) prowadzi księgę wieczystą o numerze brak KW.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział wielkości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 39 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 przy ul. Starzyńskiego w Rzeszowie, obręb 213 - Baranówka. Lokal składa się z pomieszczeń położonych na piątej kondygnacji (tj. na czwartym piętrze): dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Jest to lokal z balkonem. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,60 m2. Ponadto uprawnionemu przysługuje prawo korzystania z piwnicy. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Starzyńskiego (osiedle Baranówka), na terenie obrębu 213 Baranówka, po północno-wschodniej stronie drogi krajowej nr 94 (w odległości około 1,2km). Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, o pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (piwnice), kryty dachem płaskim. Ściany zewnętrzne ocieplone, z wykonanym tynkiem elewacyjnym. Posadzki i schody na klatkach schodowych lastriko. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, na klatkach schodowych malowane z lamperią wykonaną farbą olejną, drzwi zewnętrzne do klatki schodowej stalowe częściowo przeszklone. Budynek bez windy. Instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, tele komunikacyjna, ciepłownicza. Stan techniczno-użytkowy wszystkich elementów scalonych budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, w zakresie jego konstrukcji jest dobry. Lokal mieszkalny nr 39 położony jest w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym nr 3 przy ulicy S. Starzyńskiego w Rzeszowie. Lokal składa się z pomieszczeń położonych na piątej kondygnacji budynku – tj. czwartym piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,60 m2. Przedmiotowy lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Jest to lokal z balkonem. Okna w mieszkaniu usytuowane są po stronie zachodniej. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym. Ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, w kuchni i łazience wykonano częściowo okładzinę ścienną z płytek ceramicznych, w przedpokoju drewniana boazeria. Posadzki wykończone są w łazience i przedpokoju płytkami ceramicznymi, natomiast w kuchni i w pokojach panelami. Na balkonie płytki gresowe. Stolarka okienna PCV, parapety wewnętrzne drewniane pomalowane białą farbą olejną, zewnętrzne stalowe powlekane. Stolarka drzwiowa drewniana i płytowa częściowo szklona. Lokal wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej z grzejnikami żeliwnymi, żeberkowymi, w łazience grzejnik drabinkowy. Standard wykończenia wycenianego lokalu określono jako średni. Ponadto uprawnionym przysługuje prawo korzystania z piwnicy.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.07.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 94 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 420,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Pouczenie:

Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2