Krosno, podkarpackie

103 875 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 80,60 m2 | 1 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 103 875 zł
 • Miasto: Krosno
 • Powierzchnia: 80,60 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 289 zł
 • Ulica: Ak 2
 • Liczba pokoi: 5
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 13 850 zł
 • Numer oferty: 273409X640323881
 • Termin wpłaty wadium: 26-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Marcin Marczak

Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A,  Krosno,   38-400 Krosno

tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618

Sygnatura: Km124/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2023 o godz. 11:15  w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 204,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest cc   położonego przy  Armii Krajowej 2/13, 38-400 Krosno , dla którego  Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2. Lokal nr 13 położony jest na I piętrze budynku wielorodzinnego posadowionego przy ulicy Armii krajowej nr 2 w Krośnie ( druga klatka) . Lokal składa się z czterech pokoi, łazienki , ubikacji , przedpokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 80,60 m kwadratowych. Lokal jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 138 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O/KROSNO 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400  Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin MarczakImage things

Krosno, podkarpackie

120 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,30 m2 | 4 piętro

 • cena: 120 600 zł
 • 3 734 za m2
Image things

Krosno, podkarpackie

183 413 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 80,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 183 413 zł
 • 2 276 za m2
Image things

Krosno, podkarpackie

183 413 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 80,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 183 413 zł
 • 2 276 za m2