Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

71 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,30 m2

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie

Marek Nowak

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A,  Kętrzyn,   11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 23 52 / fax. 89 751 23 53

Sygnatura: Km 340/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kętrzynie Marek Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2023 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 7,  odbędzie się druga licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest xx   położonego przy  Różana 6/49, 11-400 Kętrzyn , dla którego  Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sikorskiego 66, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, wpisanego do rejestru lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionier" w Kętrzynie pod numerem  7242 (adres spółdzielni: ul. ul. Daszyńskiego 23, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn).
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 49, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 32,3 m2.

Suma oszacowania wynosi 107 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 38 1020 3639 0000 8102 0005 0393.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sikorskiego 66, Kętrzyn, 11-400  Kętrzyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek NowakHistoryczne ceny

Image things

Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

305 000 zł | Działka | 0.3624 ha.

  • cena: 305 000 zł
Image things

Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

195 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 52,41 m2 | 4 piętro

  • cena: 195 000 zł
  • 3 721 za m2
Image things

Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

105 000 zł | Mieszkanie | 72,10 m2

  • cena: 105 000 zł
  • 1 456 za m2