Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wiączka, świętokrzyskie

92 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13,  Starachowice,   27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: Km 529/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-06-2023 o godz. 11:40  w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, pokój sala III,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest cc  położonej przy  52a,Wiącka,  26-010 Wzdół Rządowy , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
położona w miejscowości Wiącka gmina Bodzentyn, oznaczona jako położona w obrębie 0023 Wiącka działka nr 119/1 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana murowanym, całkowicie podpiwniczonym parterowym czteroizbowym domem mieszkalnym o numerze administracyjnym 52a, mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Starachowicach o numerze: XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200  Starachowice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gotfryd NowakImage things

Zawichost, świętokrzyskie

66 700 zł | Działka | 1.6533 ha.

  • cena: 66 700 zł
Image things

Końskie, świętokrzyskie

41 570 zł | Działka | 0.3161 ha.

  • cena: 41 570 zł
Image things

Beradz, świętokrzyskie

13 560 zł | Działka | 0.3 ha.

  • cena: 13 560 zł