Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

135 585 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,00 m2 | 4 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2023 o godz. 11:30

rozpocznie się pierwsza elektroniczna licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx położonego przy Ogrody 31/29, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze brak urządzonej kw.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 29, będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położony jest na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 31 zlokalizowanym na osiedlu Ogrody. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 46,00 m2. Przedmiotowy lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Działka ewid. nr 86, na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny nr 31 położona jest na obszarze oznaczonym jako MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Licytacja zakończy się 07.06.2023 o godz. 14:30.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 180 780,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej tj. 135 585,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 078,00 zł..

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10.00 do 18.00.


Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:


https://elicytacje.komornik.pl/Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 078,00 zł.. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika numer 12 1600 1462 1860 0289 1000 0004 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Historyczne ceny

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

140 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,54 m2 | Parter

  • cena: 140 000 zł
  • 3 143 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

143 900 zł | Działka | 0.1703 ha.

  • cena: 143 900 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

90 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,64 m2 | Parter

  • cena: 90 000 zł
  • 3 256 za m2