Białystok, Centrum

312 800 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,74 m2 | 3 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 312 800 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 52,74 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 5 931 zł
 • Ulica: Sienkiewicza 18
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 31 300 zł
 • Numer oferty: 271969X636951401
 • Termin wpłaty wadium: 09-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości:

1. Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny.
1.1 Położenie i opis: lokal mieszkalny numer 36, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Sienkiewicza 18 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. użytkowej 52,74 m2 (3 izby), na III piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 1448, o pow. 0,0688 hektara, w obrębie 11 – Śródmieście (Kw. Nr XXXX/XXXXXXXX/X)
oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.1.2 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania – działka zagospodarowana zabudową mieszkaniową wielorodzinną, uzbrojenie w sieci pełne.
1.3 Obciążenia nieruchomości – brak.
1.4 Termin przetargu – 14 czerwca 2023 roku (środa) godzina 900, sala 10 Urzędu Miejskiego
przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
1.5 Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie 31.300,00 zł – do dnia 9 czerwca 2023 r.
Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
1.6 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – nie mniej niż 3.130,00 złotych.
1.7 Terminy okazania lokalu – 5 czerwca 2023 roku w godzinach 1115 – 1145 oraz
7 czerwca 2023 roku w godzinach 1445 – 1515.
1.8 Pierwszy przetarg odbył się 25 kwietnia 2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym
z powodu braku wpłat wadiów w terminie.

Historyczne ceny

Image things

Białystok, Antoniuk

158 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 33,00 m2 | Parter

 • cena: 158 250 zł
 • 4 795 za m2
Image things

Białystok, podlaskie

1 500 000 zł | Działka | 0.2877 ha.

 • cena: 1 500 000 zł
Image things

Białystok, podlaskie

950 000 zł | Działka | 0.1784 ha.

 • cena: 950 000 zł