Sieradz, łódzkie

99 133 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 69,70 m2 | 2 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 99 133 zł
 • Miasto: Sieradz
 • Powierzchnia: 69,70 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 1 422 zł
 • Ulica: Dominikańska 7
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 14 870 zł
 • Numer oferty: 270374X633215911
 • Termin wpłaty wadium: 13-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Adam Jordan

Kancelaria Komornicza, ul. Warcka 3,  Sieradz,   98-200 Sieradz

tel. 043 822 55 61 / fax. 043 8225561

Sygnatura: Km 25/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-06-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, pokój II,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jestxx   położonej przy  ul. Dominikańska 7/9, 98-200 Sieradz , dla której  Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. al. Zwycięstwa 1, Sieradz, 98-200 Sieradz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 69,70 m2 znajduje się na II piętrze budynku wielorodzinnego, w II klatce, mieszkanie środkowe, okna na jedną stronę budynku. Budynek czterokondygnacyjny o dwóch klatkach, zlokalizowanym w starej części Sieradza. Budynek oraz klatki schodowe są monitorowane.
Mieszkanie z balkonem, zgodnie z oznaczeniem w księdze wieczystej składa się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, hallu oraz przedpokoju. Zgodnie z rzeczywistym stanem lokal został przedzielony i zrobiono dwa wejścia tworząc dwa lokale pod wynajem, które nie stanowią samodzielnych lokali. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, domofonową, ciepła woda z bojlera.
W lokalu nikt nie jest zameldowany i nikt nie mieszka.
Z prawem własności związany jest udział wielkości 952/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - nieruchomość, z której wyodrębniono lokal ma urządzoną księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotem licytacji jest udział wielkości 1/2.

Suma oszacowania wynosi 148 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Wieluń 44 1020 4564 0000 5502 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w kacelarii komornczej (adres: Kancelaria Komornicza nr I, ul. Warcka 3, 98-200 Sieradz).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam JordanImage things

Sieradz, łódzkie

2 100 zł | Działka | 0.1735 ha.

 • cena: 2 100 zł
Image things

Sieradz, łódzkie

9 000 zł | Działka | 0.4553 ha.

 • cena: 9 000 zł