Trąbki Wielkie, Pomorskie

Dom | 435 600 zł | 216,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 435 600 zł
 • Miasto: Trąbki Wielkie
 • Powierzchnia: 216,03 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 2 016 zł
 • Ulica: Kazimierza Deyny 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26863X62913149
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-19 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 53/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 14005.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postępowania upadłościowego sygn. akt VI GUp 169/18/M, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności do nieruchomości gruntowej o powierzchni 725 m2 , położonej w Trąbkach Wielkich przy ul. Kazimierza Deyny 3, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 101/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 216,03 m2 , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1G/00141490/4.
Cena wywoławcza wynosi 435600,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2019 roku w Biurze Podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje
data wpływu do Sądu).
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24 kwietnia 2019 r., o godz. 1415, w sali B65, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk.
Wycena prawa własności nieruchomości zawierająca jego opis i oszacowanie wraz z regulaminem przetargu dostępne są
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, oraz w Biurze Syndyka
w Gdańsku przy ul. Siennickiej 28.
Regulamin przetargu dostępny jest w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Siennickiej 28. Szczegółowe informacje
nt. regulaminu przetargu oraz ogólne informacje nt. przedmiotu przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej
[email protected] lub pod nr. telefonu 501 242 764.
Każdy oferent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu

Image things

Malbork , Pomorskie

137 933 zł | 4 pokoje | 82,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 137 933 zł
 • 1 668 za m2
Image things

Kartuzy , Pomorskie

2 800 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 800 000 zł
 • 2 800 000 za m2
Image things

Chojnice , Pomorskie

82 838 zł | 2 pokoje | 37,30 m2

 • cena: 82 838 zł
 • 2 221 za m2