Szamotuły, Wielkopolskie

Dom | 501 655 zł | 304,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Sportowa 32, 64-500 Szamotuły, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00036057/4.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 3990/1 o powierzchni 1299 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz garażem dwustanowiskowym. Teren działki gruntowy, trawiasty z nasadzeniami krzewów ozdobnych, podjazd do budynku utwardzony kostką brukową, działka ogrodzona. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, o pow. użytkowej 304,00 m2. Zestawienie pomieszczeń: parter (przedsionek, korytarz, kuchnia, 4 pokoje, łazienka, kotłownia), poddasze użytkowe (korytarz, 5 pokoi, łazienka). Przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym jako usługi rzemiosła z prawem budowy budynku mieszkalnego. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość oznaczona jako tereny mieszkaniowe.

Suma oszacowania wynosi 752 482,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 501 654,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 248,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36907200022004040237260001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Lech Siuda

Image things

Śrem , Wielkopolskie

292 667 zł | 221,40 m2

  • cena: 292 667 zł
  • 1 322 za m2
Image things

Krotoszyn , Wielkopolskie

24 815 zł | 2 pokoje | 50,56 m2 | 1 piętro

  • cena: 24 815 zł
  • 491 za m2
Image things

Trzcinica , Wielkopolskie

164 355 zł | 1,00 m2

  • cena: 164 355 zł
  • 164 355 za m2