Toszek, Śląskie

Obiekt | 63 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 219, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej przy Ujazdowska 12, 44-180 Toszek, dla której SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00035395/6.
Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego oraz związane z nim prawo własności nieruchomości budynkowej - budynek handlowy, położonej w powiecie gliwickim, Gminie Toszek, obręb Boguszyce przy ul. Ujazdowskiej 12 działka nr 465/57 o pow. 580 m2

Suma oszacowania wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski Oddział w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Zachmost

Image things

Bytom , Śląskie

56 000 zł | Kawalerka | 32,67 m2 | Parter

  • cena: 56 000 zł
  • 1 714 za m2
Image things

Pyrzowice , Śląskie

2 200 000 zł | 204,50 m2

  • cena: 2 200 000 zł
  • 10 758 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

54 000 zł | 2 pokoje | 35,96 m2 | 1 piętro

  • cena: 54 000 zł
  • 1 502 za m2