Sulęczyno, Pomorskie

Dom | 209 684 zł | 145,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2019 o godz. 11:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 , pokój 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Rzemieślnicza 22 , 83-320 SULĘCZYNO, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/00027914/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 712 o powierzchni 681 m2. Na nieruchomości posadowiony jest dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym i strychem, podpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń bez piwnicy i strychu: 145,90 m2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w obszarze stefy opisanej jako: tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej z drobnymi usługami.

Suma oszacowania wynosi 279 579,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 684,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 957,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 KARTUZY.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Władysławowo , Pomorskie

542 250 zł | 373,61 m2

  • cena: 542 250 zł
  • 1 451 za m2
Image things

Morzeszczyn , Pomorskie

51 225 zł | 3 pokoje | 64,85 m2 | 2 piętro

  • cena: 51 225 zł
  • 790 za m2
Image things

Skarszewy , Pomorskie

85 000 zł | 2 pokoje | 47,89 m2 | 1 piętro

  • cena: 85 000 zł
  • 1 775 za m2