Marciszów, Dolnośląskie

Obiekt | 192 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-03-2019 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na gruncie budynku należącego do dłużników: położonej: 58-410 Marciszów, Sędzisław 34 A, dz. nr 409/2, dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00023758/4.

Suma oszacowania wynosi 257.000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala: 58 8395 0001 0015 2099 2004 0001bądź w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Dnia 15-03-2019 r. w godzinach 10:30-11:00 można oglądać nieruchomość.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Trzy dni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny - I Co 870/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

1 243 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 243 000 zł
  • 1 243 000 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

164 667 zł | 3 pokoje | 136,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 164 667 zł
  • 1 206 za m2
Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

20 000 zł | 30,00 m2

  • cena: 20 000 zł
  • 667 za m2