Białystok, Centrum

Obiekt | 920 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 920 000 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 920 000 zł
 • Ulica: Piłsudskiego 20
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 92 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26831X62838205
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-21 - Co to znaczy?

Opis

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:
1. Oznaczenie nieruchomości: zabudowana, położona w Białymstoku, przy Al. Józefa Piłsudskiego 20/1, 20/2, oznaczona numerem geodezyjnym 1288/85, o powierzchni 0,0489 ha, użytek - B, obręb 11 Śródmieście. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku księga wieczysta Nr BI1B/00003697/1.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 920 000,00 zł,
3. Termin i miejsce przetargu: 28 maja 2019 r. (wtorek), godz. 1100, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
4. Wysokość wadium: 92 000,00 zł, termin wpłaty wadium do dnia 21 maja 2019 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, internet - strona www.bip.bialystok.pl, zakładka "przetargi na nieruchomości" oraz www.bialystok.pl
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (pokój 701, tel. 85 869 69 11).

Image things

Białystok , Młodych

168 559 zł | 1,00 m2

 • cena: 168 559 zł
 • 168 559 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

107 525 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | Parter

 • cena: 107 525 zł
 • 2 293 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

15 620 zł | 18,66 m2

 • cena: 15 620 zł
 • 837 za m2