Stąporków, Świętokrzyskie

Obiekt | 30 420 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 30 420 000 zł
 • Miasto: Stąporków
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 30 420 000 zł
 • Ulica: Piłsudskiego 99
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26829X62833521
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-26 - Co to znaczy?

Opis

Zaproszenie do udziału w przetargu Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w przetargu, mającego za przedmiot łączną sprzedaż: a) wchodzącego w skład masy upadłości Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą prawa własności nieruchomości położonej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, obręb 0002 i 0003, nr działek 3812/1, 3811/2, 4208, dla której prowadzona jest KW o nr KI1K/00001823/8; b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącej w skład masy upadłości ValdiCeramica Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stąporkowie obejmującej: (i) ruchomości w postaci maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego, które zostały oszacowane i szczegółowo wyspecyfikowane w toku postępowania upadłościowego w dokumencie pt. "Oszacowanie wartości środków ruchomych przedsiębiorstwa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GU 42/15)" wykonanym przez Realexperts.pl Sp. z o.o. - rzeczoznawca majątkowy nr 930 Tomasz Kotrasiński, Warszawa dnia 16 lipca 2015 r. - sygnatura opracowania WN-ZKGK-9-TK-2-15-R w tej jego części, w której odnosi się do "wyposażenia produkcyjnego", (ii) prawa własności nieruchomości położonej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, obręb 0002, nr działki 3811/1, dla której prowadzona jest KW o nr KI1K/00048213/0, (iii)prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0002, nr działek 718, 1319, 1322, dla której prowadzona jest KW o nr KI1H/00021201/5.

Cena wywoławcza wynosi 30.420.000,00 zł netto - sprzedaż częściowo podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), a częściowo podatkiem VAT. Termin składania ofert: 26 kwietnia 2019 r. do godziny 18:00. Decyduje data wpływu do niżej wymienionej kancelarii notarialnej. Dla dochowania terminu nie ma znaczenia data nadania przesyłki pocztowej.
Termin otwarcia ofert: 7 maja 2019 r. o godz. 17:00 (bezpośrednio po otwarciu ofert zostanie przeprowadzona aukcja, jeżeli zaistnieją okoliczności uprawniające do jej przeprowadzenia). Miejsce składania ofert, otwarcia ofert oraz przeprowadzenia aukcji: Kancelaria Notarialna Pawła Ziemiańczyka - Notariusza w Warszawie (adres: ul. Nowowiejska 10 lok. 2; 00-653 Warszawa). Pełna treść warunków przetargu dostępna jest na stronie Syndyka (www.saltarski.com) oraz do wglądu w kancelarii Syndyka - warunki przetargu objęte są aktem notarialnym z dnia 12 marca 2019 r., sporządzonym przez Pawła Ziemiańczyka - Notariusza w Warszawie, repertorium A nr 1411/2019. Oferta składana w przetargu winna spełniać warunki przewidziane ww. warunkach przetargu. Dodatkowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Kancelarii Syndyka (w godz. 8.00-16.00), bądź pod nr telefonu: (22) 749-16-55, email: [email protected]

Image things

Stąporków , Świętokrzyskie

30 420 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 30 420 000 zł
 • 30 420 000 za m2