Kłodzo, Dolnośląskie

Obiekt | 1 425 094 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki Z-ca Andrzej Suszycki na podstawie art 953 kpc zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w Kłodzku i Starym Wielisławiu, gm. Kłodzko, stanowiących całość gospodarczą tj. zakład produkcyjny - rozlewnię wody mineralnej, na którą składają się:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona: 57-313 Kłodzko, ul Wielisławska 7, działka nr 20 (AM-3), obręb Zagórze, o pow. 0,5487 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00035319/2,
2. Nieruchomość gruntowa położona: 57-313 Stary Wielisław, działka nr 705/1 oraz 705/2
(AR-2), o pow. 0,5900 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00043889/7,
3. Nieruchomość gruntowa położona: 57-313 Stary Wielisław, działka nr 844/4 (AR-3), o pow. 1,3200 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00053 510/3
wraz z zespołem środków technicznych składających się na wyposażenie rozlewni wód mineralnych.
Suma oszacowania wynosi 2 137 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 1 425 094,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 213 764,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 21203000451110000000875540 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 74 811 04 39, 693 970 503 oraz na stronie internetowej www.komornik.klodzko.pl

Image things

Legnica , Dolnośląskie

80 000 zł | 3 pokoje | 60,20 m2 | Parter

  • cena: 80 000 zł
  • 1 329 za m2
Image things

Głogów , Dolnośląskie

222 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 222 750 zł
  • 222 750 za m2
Image things

Wojczyce , Dolnośląskie

26 333 zł | 3 pokoje | 78,89 m2 | Parter

  • cena: 26 333 zł
  • 334 za m2