Narol, Podkarpackie

Mieszkanie | 114 650 zł | 1 037,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 114 650 zł
 • Miasto: Narol
 • Powierzchnia: 1 037,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 111 zł
 • Ulica: Sobieskiego 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 465 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26806X62779655
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-03 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 34 A
zawiadamia
że w dniu 03.04.2019r. o godz. 1100 w świetlicy przy ul. Słowackiego 34A przeprowadzony
zostanie przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na zawarcie umowy ustanowienia
i przeniesienia odrębnej własności do mieszkania na Sobieskiego 7/7 w Narolu.

Cena wywoławcza: 114 646,00 zł.
Kwota postąpienia: 500,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 11 465,00 zł
na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie Nr 82 9101 0003 2001 0018 5097 0001
w terminie do 03.04.2019r. do godz. 1100 .
Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem dowody wpłat wadium.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg i uzyskała prawo do zawarcia
w/w umowy, zalicza się na poczet wkładu budowlanego na mieszkanie
Nr 7 na os. Sobieskiego 7 w Narolu.
Natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby biorące udział w przetargu
podlega zwrotowi po uprzednim podaniu przez każdego z nich numeru rachunku bankowego.
W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności po uzyskaniu tego prawa
w drodze przetargu – wadium przepada.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.
Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
W przypadku nie dojścia do skutku przetargu mieszkanie sprzedane
zostanie w trybie bezprzetargowym.
Mieszkanie można oglądać w dniu 02.04.2019r. w godz. od 1000 - 1200.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Osiedla w Spółdzielni
lub telefonicznie pod Nr 667 041 809

Image things

Jasło , Podkarpackie

367 000 zł | 135,56 m2

 • cena: 367 000 zł
 • 2 707 za m2
Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

95 670 zł | 3 pokoje | 61,39 m2 | 4 piętro

 • cena: 95 670 zł
 • 1 558 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

28 000 zł | 21,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 333 za m2