Płóczki Górne, Dolnośląskie

Mieszkanie | 71 000 zł | 4 pokoje | 131,86 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29czerwca 2017r. Nr XXXVIII/328/17 sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14września 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 2014 poz. 1490) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - o g ł a s z a:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedażnieruchomości:lokalmieszkalny nr 2opow.użyt.131,86m2,usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 60we wsi Płóczki Górne, składający się z 4 pokoi i kuchni oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy i składu opału o łącznej pow. użytk. 81,06m2 wraz z udziałem 29  w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 704/1 o pow. 0,74 ha. Brak łazienki i toalety w budynku.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 71.000,00 zł

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą - KW JG1S/00019992/2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10ceny wywoławczej tj. kwoty: 7.100,00 zł w terminie do dnia 15.04.2019r.(włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.

Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.
Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy a nabywca straci wpłacone wadium.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się dnia18.04.2019r. o godz. 830 w pokoju nr 3tut.Urzędu (parter) brama „A”

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjneji GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72.


Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu.

  • cena: 22 000 zł
  • 682 za m2
Image things

Strzelin , Dolnośląskie

113 250 zł | 2 pokoje | 60,07 m2 | 1 piętro

  • cena: 113 250 zł
  • 1 885 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

210 000 zł | 75,30 m2

  • cena: 210 000 zł
  • 2 789 za m2