Warszawa, Mokotów

Mieszkanie | 540 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 98,31 m2 | 14 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW XXXX/XXXXXXXX/X

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Pieńkos na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu05-04-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Płockiej 9/11B w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej   lokal mieszkalny nr 1401 o pow. użytkowej 98,31 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bukowińskiej 12, należący do dłużnika: dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/XLokal składa się z czterech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, WC i hallu oraz balkonu.Okna wychodzą na stronę północną i zachodnią.


Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, wynosi 9831/6326554.
Suma oszacowania wynosi720 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi    540 000,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia poprzedzającego


złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 000,00zł. Rękojmię uiszcza się na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 72 11602202 0000 0001 3125 7871-
w tytule przelewu podając syngaturę aktKm105104/13.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Wilanów

690 750 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 94,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 690 750 zł
  • 7 348 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

4 100 000 zł | 522,00 m2

  • cena: 4 100 000 zł
  • 7 854 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

245 025 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 245 025 zł
  • 5 834 za m2