Kraków, Podgórze

Mieszkanie | 367 275 zł | 2 pokoje | 79,14 m2 | 6 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie


Ewa Czuber-Kiełkowicz


Kancelaria Komornicza, Cystersów ,Kraków, 31-553 Kraków


tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41


www.komornikwkrakowie.plSygnatura: KM 826/16


O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-33, odbędzie się


           


pierwsza licytacja


.nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 52 położony przy ul. Rydlówka 42 w Krakowie, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00450968/7.
Lokal o pow. 79,14 m2, składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, garderoby i przedpokoju. Mieszkanie położone na siódmej, ostatniej kondygnacji, budynku z windą.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   489 700,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania


tj. kwotę:                                                            367 275,00
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski oddział w Krakowie 46105014451000009067583758.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Oględziny lokalu w obecności Komornika odbędą się 22.03.2019r. o godz: 10:00


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.komornikwkrakowie.plKomornik Sądowy


Ewa Czuber-Kiełkowicz

Image things

Kraków , Swoszowice

557 744 zł | 355,17 m2

  • cena: 557 744 zł
  • 1 570 za m2
Image things

Kraków , Podgórze

520 000 zł | 3 pokoje | 96,99 m2 | Parter

  • cena: 520 000 zł
  • 5 361 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

22 150 zł | 11,53 m2

  • cena: 22 150 zł
  • 1 921 za m2