Ustroń - Goje, Śląskie

Dom | 242 024 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie


Jacek Pinocy


Kancelaria Komornicza, Górny Bór 27, Skoczów, 43-430 Skoczów


tel. 33 851 01 01 / fax. 33 851 01 01


Sygnatura: KM 137/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Błaszczyka 5, 43-450 Ustroń, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00037311/9.


Suma oszacowania wynosi 322 698,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 023,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 269,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Bliższe informacje znajduja się na stronie www.cieszyn-komornik.pl
Komornik Sądowy


Jacek PinocyImage things

Ruda Śląska , Kochłowice

40 747 zł | Kawalerka | 39,65 m2 | 2 piętro

  • cena: 40 747 zł
  • 1 028 za m2
Image things

Dzierżoniów , Śląskie

34 425 zł | Kawalerka | 22,18 m2

  • cena: 34 425 zł
  • 1 552 za m2
Image things

Cieszyn , Śląskie

21 700 zł | 37,26 m2

  • cena: 21 700 zł
  • 582 za m2