Sępólno Krajeńskie, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 134 400 zł | 136,66 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tucholi


Małgorzata Wolny


Kancelaria Komornicza, Sępoleńska 7, 89-500 Tuchola


tel. 523342810 / fax. 523342810


Sygnatura: Km 291/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 , pokój 11, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy Sienkiewicza 64, 89-400 Sępólno Krajeńskie, dla której SR w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sępólnie Kraj. prowadzi księgę wieczystą o numerze BY2T/00000055/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 442/1 o powierzchni 0,0358 ha.Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, murowany, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, według rejestru budynków wzniesiony w roku 1958. W budynku na parterze: hol, trzy pokoje, łazienka i korytarz. Na piętrze: korytarz, trzy pokoje, łazienka, WC i kuchnia. W budynku instalacje elektryczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa. W budynku ogrzewanie realizowane poprzez instalację CO zasilaną dwufunkcyjnym piecem gazowym (na datę oględzin piec uszkodzony).Powierzchnia użytkowa (podstawowa i pomocnicza) wynosi: 136,66 m2. Ponadto pod zachodnią częścią budynku piwnica o wysokości średniej 1,25 m. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sienkiewicza (droga krajowa nr 0206027C).


Suma oszacowania wynosi 201 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 134 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Małgorzata WolnyImage things

Wąbrzeźno , Kujawsko-Pomorskie

77 250 zł | Kawalerka | 33,76 m2 | Parter

  • cena: 77 250 zł
  • 2 288 za m2
  • cena: 424 350 zł
  • 2 393 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

52 575 zł | Kawalerka | 28,50 m2 | Parter

  • cena: 52 575 zł
  • 1 845 za m2