Kamienna Góra, Dolnośląskie

Mieszkanie | 104 625 zł | 3 pokoje | 77,10 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

                                              

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze
Magdalena Tarkowska-Cymbała


Kancelaria Komornicza w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra Pl. Wolności 4/1
tel. 757422574  e-mail: [email protected]
KM 650/12OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


nr KW JG1K/00023623/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-03-2019 r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny 58-400 Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużników: położonego: 58-400 Kamienna Góra, ul. Lubawska 20/3, dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00023623/9.


Suma oszacowania wynosi 139.500,00 zł.


Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104.625,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala: 58 8395 0001 0015 2099 2004 0001 bądź w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


Dnia 15-03-2019 r. w godzinach 14:00-14:30 można oglądać nieruchomość.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Trzy dni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny - I Co 157/16.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

19 000 zł | 13,71 m2

  • cena: 19 000 zł
  • 1 386 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

35 000 zł | 30,35 m2

  • cena: 35 000 zł
  • 1 153 za m2