Malanów, Wielkopolskie

Obiekt | 303 752 zł | 1 142,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andzrejewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, pokój 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ,Targówka, 62-709 Malanów, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00025096/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 70/2 o pow. 0,3900 ha Pzlokalizowana jest w miejscowości Targówka, gmina Malanów, oddalona od miasta powiatowego Turek ok. 12km, a do miasta gminnego ok. 5km. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej, do drogi utwardzonej asfaltem ok. 0,3km. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna i pola uprawne. Media w drodze: - prąd, wodociąg. nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 70/2 o powierzchni wynoszącej 0,3900ha. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka zabudowana, niezagospodarowana, ogrodzona częściowo parkanem betonowym, uzbrojona w prąd. Woda z własnego ujęcia. Działka zaniedbana, zarośnięta trawami. Inwestycja rozpoczęta, nie wykończona, nieużytkowana. Działka zabudowana budynkiem kurnika z częścią mieszkalną i socjalną. Opis budynku kurnika z częścią mieszkalną i socjalną Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, budowany w konstrukcji tradycyjnej od 1996r. Obiekt zaniedbany i opuszczony obiekt. Fundamenty betonowe. Ściany murowane z pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, wsparty konstrukcją stalową, pokryty blachą trapezową. Na części podsufitka z płyt pilśniowych, ocieplenie z wełny mineralnej, w magazynie podsufitka z płyt kartono o -gipsowych. Okna w kurniku i magazynie drewnianie, w części mieszkalnej i socjalnej PCV. Stolarka drzwiowa w części mieszkalnej metalowe, wewnętrzne drewniane płytowe. W pozostałej części drzwi drewniane płytowe. Wrota dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej. Posadzki w części mieszkalnej i gospodarczej wyłożone płytkami, w pozostałych pomieszczeniach betonowe. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, zewnętrznych brak. Ściany w części mieszkalnej malowane farbą emulsyjną, w części tapetowane, w pom. socjalnych płytki. W pozostałych pomieszczeniach malowane mlekiem wapiennym. Instalacje w budynku – prąd, woda ze studni, kanalizacja – zbiornik bezodpływowy. Ogrzewanie – piece blaszane. Dane techniczne: powierzchnia użytkowa łączna : 1142,83 m2 w tym: powierzchnia użytkowa mieszkalna: 78,91m2 powierzchnia użytkowa socjalna: 44,92m2 powierzchnia użytkowa kurnika: 1019,00m2

Suma oszacowania wynosi 455 628,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 303 752,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 562,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 11:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Turku mieszczącym się pod adresem: ul. Legionów Polskich 4, Turek, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Jasin , Wielkopolskie

232 063 zł | 172,12 m2

  • cena: 232 063 zł
  • 1 348 za m2
Image things

Grabówno , Wielkopolskie

611 098 zł | 834,00 m2

  • cena: 611 098 zł
  • 733 za m2
Image things

Kępno , Wielkopolskie

654 300 zł | 242,66 m2

  • cena: 654 300 zł
  • 2 696 za m2