Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Obiekt | 119 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o drugim przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 07.05.2019 roku o godz. 12:00 w Sali 130 A, piętro I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej 20, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 276/23, o pow. 0,0582 ha, GL1J/00005368/2, obręb Jastrzębie Zdrój k. m. 4.
Cena wywoławcza została obniżona i wynosi 119 000,00 zł netto, wadium 11 900,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2174 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 29.04.2019 r. (data wpływu na konto). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka 276/23, znajduje się w strefie 25 MN - zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna. Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu -Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273

Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

82 500 zł | 3 pokoje | 54,13 m2 | 3 piętro

  • cena: 82 500 zł
  • 1 524 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

39 000 zł | Kawalerka | 25,94 m2

  • cena: 39 000 zł
  • 1 503 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

68 250 zł | 3 pokoje | 43,55 m2

  • cena: 68 250 zł
  • 1 567 za m2