Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 2 206 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

W upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostródzie sprzeda z wolnej ręki nieruchomości stanowiące prawo wieczystego użytkowania, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Ostródzie:
1. działka gruntu nr 3/23 o powierzchni 0,0488 ha zabudowana budynkiem z klatką schodową o powierzchni użytkowej 50,62 m2, ujawniona w księdze wieczystej nr EL1O/00045445/1, położona w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza
2. działka gruntu nr 3/26 o powierzchni 0,1502 ha, zabudowana budynkiem produkcyjnym z częścią magazynową o powierzchni użytkowej 2.110,08 m2, ujawniona w księdze wieczystej nr EL1O/00031606/7.
Wartość oszacowania dwóch ww. nieruchomości funkcjonalnie ze sobą powiązanych wynosi 2,135.200,00 zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 169.300,00 zł (działka gruntu nr 3/23 cena 44.200,00 zł i działka gruntu nr 3/26 cena 125.100,00 zł).
Z ww. nieruchomościami związane są udziały w niezabudowanych działkach gruntu stanowiących drogi dojazdowe:
? udział 66/200 części w działce nr 3/13 o powierzchni 0,1855 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr EL1O/00029421/9, wartość oszacowania 51.500,00 zł (działka nr 3/23 udział 16/200 części za wartość oszacowania 12.600,00 zł i działka nr 3/26 udział 50/200 części wartość oszacowania 38.900,00 zł)
? udział 87/100 części działki nr 3/28, o powierzchni 0,0246 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr EL1O/00031606/7, wartość oszacowania 20.100,00 zł (działka nr 3/23 udział 21/100 wartość oszacowania 4.900,00 zł i działka nr 3/26, udział 66/100 części, wartość oszacowania 15.200,00 zł).
Łączna wartość oszacowania ww. nieruchomości wynosi 2.206.800,00 zł.
Pisemne oferty zakupu z podaną ceną nie niższą niż wartość oszacowania należy złożyć w terminie do dnia 5.04.2019 r.
Oferty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Kancelaria Syndyka, 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 16/4, tel. 89 541 21 92 i 502 513 145, e-mail: [email protected]

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

51 600 zł | 113,54 m2

  • cena: 51 600 zł
  • 454 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

101 798 zł | 2 pokoje | 50,18 m2 | 2 piętro

  • cena: 101 798 zł
  • 2 029 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

4 460 000 zł | 1 405,30 m2

  • cena: 4 460 000 zł
  • 3 174 za m2