Polanica-Zdrój, Dolnośląskie

Obiekt | 714 000 zł | 886,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

POLANICA ZDRÓJ ul. PARKOWA 21, powiat KŁODZKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE.

Księga Wieczysta Nr: SWIK/00057009/6 Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 257/5 AM-8 obręb 0002 STARY ZDRÓJ o pow. 0,1585 ha, zabudowana budynkiem nicfunkcjonującego Domu Wypoczynkowego ,,STORCZYK II” o pow. użytkowej (bez piwnic) 886,90 mkw. Budynek, wzniesiony w 1910r. Budynek wolnostojący, sklada się z trzech kondygnacji naziemnych, kondygnacji przyziemia oraz poddasza. W budynku znajdują siç: 24 pokoje hotelowe (52 miejsca noclegowe), zaplecze socjalne i magazynowe. Na terenie nieruchomości istnieje możliwość zlokalizowania miejsc postojowych.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 714.000 zł
- wadium 71.400 zł
- postąpienie 7.200 zł.

Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa wlasności budynku. Obszar nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE, zatwierdzony uchwalą Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju nr XXI/141/08 z dnia 2008-08-28. Na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem UZ/MT2, co stanowi tereny o przeznaczeniu pod funkcję wiodącą: uslugi lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiekty i uslugi związane z obsługą ruchu turystycznego. Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: przebudowę, rozbudowę, remonty istniejących obiektów i urządzeń oraz lokalizację nowych, związanych z uslugami lecznictwa uzdrowiskowego; lokalizację nowych obiektów i usług związanych z obslugą ruchu turystycznego, w tym wydzielanie działek pod taką funkcję; lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie dzialek pod ww. komunikację; lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie dzialek pod ww. urządzenia. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ/MT2 jako funkcję uzupełniającą ustala się usługi komercyjne nieuciążliwe związane z obsługą kuracjuszy oraz ruchu turystycznego. Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej części zdrojowej miasta stanowiącą jednocześnie strefę „OW" obserwacji archeologicznej. Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą ochrony „B" i ,,C" obszaru uzdrowiska. Obiekt budowlany wpisany jest do wykazu zabytków powiatu kłodzkiego.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2019r. o godz. 12:00 w Lądku-Zdrój siedzibie D\V Rybniczanka Wanda, ośrodku wypoczynkowym Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 57-540 Lądek-Zdrój. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium na konto nr 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 13 maja 2019r.

Image things

Nowogrodziec , Dolnośląskie

66 075 zł | 1,00 m2

  • cena: 66 075 zł
  • 66 075 za m2
Image things

Księginice , Dolnośląskie

84 667 zł | 3 pokoje | 67,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 84 667 zł
  • 1 264 za m2
Image things

Jagodnik , Dolnośląskie

238 500 zł | 145,90 m2

  • cena: 238 500 zł
  • 1 635 za m2