Lądek-Zdrój, Dolnośląskie

Obiekt | 316 880 zł | 391,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

LĄDEK ZDRÓJ ul. MIŁA 3, powiat KŁODZKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE,

Księga Wieczysta Nr: SW1K/00048175/4, SWIK/00087050/7 Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 455/7 AM-12 obręb STARY ZDRÓJ o pow. 0,1099 ha, zabudowana budynkiem niefunkcjonującego Domu Wypoczynkowego ,,VITAL" o pow. użytkowej 391,80 mkw. Oraz niezabudowana dz. ew. nr 455/12 o pow. 29mkw. Budynek, wzniesiony w 1890r. Budynek sklada się z trzech kondygnacji (przyziemia, parteru oraz poddasza). Obiekt niepodpiwniczony. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości nie występują miejsca parkingowe. Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu wzdluż ul. Milej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 316.880 zł - wadium 31.700 zł - postąpienie 3.200 zł.

1. Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa wlasności budynku.
2. Obszar nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju „Stary Zdrój obszar A - Lasy" część Nr 2, wprowadzony uchwalą Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 06 lutego 2014r. poz. Nr 564. Na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem 17 MP- A, co stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę pensjonatową, mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną.
3. Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.
Nr rejestru: A/4302/1241/W1, data: 1988-12-13, rodzaj obiektu: dom mieszkalny, obiekt: willa. Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą „B" - ochrony konserwatorskiej. Dla terenów polożonych w granicach strefy „B" - ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono działania konserwatorskie w zakresie: - zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania zabudowy oraz ukladu dróg; - dostosowania nowych elementów zainwestowania do zachowanej historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podziałów architektonicznych, wysokości.
7.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019r. o godz. 13:00 w Lądku-Zdrój siedzibie DW Rybniczanka Wanda, ośrodku wypoczynkowym Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 57-540 Lądek-Zdrój. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium na konto nr 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019r

Image things

Lądek-Zdrój , Dolnośląskie

80 000 zł | 2 pokoje | 69,97 m2 | 2 piętro

  • cena: 80 000 zł
  • 1 143 za m2
Image things

Lądek-Zdrój , Dolnośląskie

76 000 zł | 86,84 m2

  • cena: 76 000 zł
  • 875 za m2
Image things

Lądek-Zdrój , Dolnośląskie

120 000 zł | 96,88 m2

  • cena: 120 000 zł
  • 1 239 za m2