Ruda Śląska, Wirek

Mieszkanie | 35 850 zł | Kawalerka | 41,71 m2 | Parter

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 35 850 zł
 • Miasto: Ruda Śląska
 • Powierzchnia: 41,71 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 860 zł
 • Ulica: Strażacka 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 590 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26717X62571217
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-02 - Co to znaczy?

Opis

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Strażacka 3/6
parter
Ruda Śląska 10

41,71 m2 M-2
wc, wod-kan

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 04.04.2019r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 02.04.2019r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 02.04.2019r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 26.03.2019r od godz. 1230 do 1500 i 28.03.2019r od godz. 1400 do 1630.

Image things

Ruda Śląska , Śląskie

76 817 zł | 2 pokoje | 46,85 m2 | Parter

 • cena: 76 817 zł
 • 1 640 za m2
Image things

Ruda Śląska , Śląskie

327 525 zł | 347,00 m2

 • cena: 327 525 zł
 • 944 za m2
Image things

Ruda Śląska , Śląskie

40 399 zł | 2 pokoje | 38,51 m2 | 1 piętro

 • cena: 40 399 zł
 • 1 049 za m2