Jasło, Podkarpackie

Mieszkanie | 91 300 zł | 45,00 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 91 300 zł
 • Miasto: Jasło
 • Powierzchnia: 45,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 029 zł
 • Ulica: Mickiewicza 154
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 100 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26712X62559507
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-15 - Co to znaczy?

Opis

WOLNE MIESZKANIE
Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle informuje, że posiada możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 40 o powierzchni 45,00 m2 zlokalizowanego na II piętrze w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ul. Mickiewicza 154 i ogłasza ofertowy przetarg na przeniesienie własności w/w lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w wysokości 4500/361762 w działce nr ew. 11/1 i udział w wysokości 6/516 w działce nr ewidencyjny 11/6.
Wartość rynkowa mieszkania (wysokość wkładu budowlanego) ustalona przez Zarząd na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego wynosi 91 300,00 zł (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego Wkład budowlany Orientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych
Postępowanie przetargowe, na udostępniany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny będzie prowadzone na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego ze Spółdzielni na oferenta. Spółdzielnia dopuszcza ratalną formę spłaty wkładu budowlanego przy wniesieniu zaliczki w wysokości co najmniej 30 % wkładu. Kwota uzupełnienia wkładu budowlanego spłacana będzie w miesięcznych ratach i jest powiększana o wskaźnik 2,05 stopy procentowej WIBOR 3 miesięczny.
Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 9 100,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sto złotych) które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.
Oferty z podaniem proponowanej ceny nabycia lokalu mieszkalnego wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle ul. 3 Maja 40.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie JSM, I piętro - pokój nr 6.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wieczysto-księgowe pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej.
Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/4464049, 4464040, oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl

Image things

Jasło , Podkarpackie

367 000 zł | 135,56 m2

 • cena: 367 000 zł
 • 2 707 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

360 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 360 000 zł
 • 360 000 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

80 800 zł | 37,37 m2

 • cena: 80 800 zł
 • 2 162 za m2