Podwierzbie, Mazowieckie

Obiekt | 14 500 zł | 63,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej – działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 464 o powierzchni 0,09 ha, KW SI1G/00069933/9 położoną w obrębie geodezyjnym Podwierzbie gmina Maciejowice zabudowaną budynkiem po byłej zlewni mleka oznaczona numerem porządkowym 15 o pow. użytkowej 63m2 posadowionym na w/w działce.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 464 położonej w Podwierzbiu odbył się w dniu 7 lutego 2019 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Podwierzbiu bezpośrednio przy drodze wiejskiej o nawierzchni asfaltowej. W odległości około 2 kilometrów przebiega trasa wojewódzka 801 Warszawa – Puławy.

Nieruchomość ma dość regularny kształt zbliżony do prostokąta i zróżnicowaną opadającą w kierunku południowym konfigurację terenu utrudniającą zagospodarowanie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka.

Opis budynku:

Jest to budynek murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony.

Wykonany sposobem tradycyjnym z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów.

Budynek wybudowany w latach 70.

Fundamenty i ławy betonowe wylewane.

Ściany nadziemia mur warstwowy z suporexu oraz cegły silikatowej pojedynczej.

Stropodach jednospadowy betonowy wylewany, kryty papą z daszkiem nad rampą kryty blachą.

Posadzki betonowe wylewane.

Tynki cementowo wapienne z lamperią olejową.

Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna drewniana typowa oraz zewnętrzna obita blachą.

Rampa towarowa szerokości 1m na długości ok. 12 m budynku z płytą betonową wylewaną.

Instalacje:

- elektryczna

- wodno kanalizacyjna z własnym ujęciem wody i szambem.

Wszystkie instalacje są do wymiany.

Parametry budynku /wymiary nieregularne/:

- pow. zabudowy – 78,4m2

- pow. użytkowa – 63,0m2

Teren wiejski uzbrojony jest w sieć:

- elektryczną

- wodociągową

Budynek liczy ok. 50 lat i jest w niezadawalającym stanie technicznym.

Konstrukcja budynku wykazuje rysy pęknięć pionowych.

Występuje znaczne zagrzybienie ścian i stropodachu.

Tynki wewnętrzne i częściowe zewnętrzne wymagają remontu.

Pokrycie dachowe i obróbka blacharska wymagają wymiany.

Od frontu wysoka rampa w słabym stanie utrudnia wejście do budynku.

Reasumując budynek wymaga remontu kapitalnego lub rozbiórki.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

- Dla obszaru na którym położona jest opisana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona w obszarze oznaczonym symbolem ,,RM/MN/ML” – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.

- na działkę oznaczoną nr 464 położoną w Podwierzbiu nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 14 500,- zł na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Wysokość wadium: 1 500 zł

Postąpienie ( minimum ): 150 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku

Kultury w Maciejowicach ul. Rynek 2 o godzinie 10.00 (w kawiarence).

WARUNKI PRZETARGU:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku przelewem na konto Urzędu Gminy

Maciejowice: BS Łaskarzew O/Maciejowice.

Nr rachunku: 45 9217 0001 0030 0445 2000 0060.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty prosimy wpisać ,,Przetarg Podwierzbie działka 464”

Image things

Kozienice , Mazowieckie

138 750 zł | 2 pokoje | 52,28 m2 | 4 piętro

  • cena: 138 750 zł
  • 2 654 za m2
Image things

Węgrów , Mazowieckie

125 133 zł | 4 pokoje | 72,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 125 133 zł
  • 1 731 za m2
Image things

Piastów , Mazowieckie

225 090 zł | 77,97 m2

  • cena: 225 090 zł
  • 2 887 za m2