Koronowo, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 142 132 zł | 2 pokoje | 48,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 142 132 zł
 • Miasto: Koronowo
 • Powierzchnia: 48,05 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 2 958 zł
 • Ulica: Witosa 1d
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 264 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26709X62552481
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-27 - Co to znaczy?

Opis

Zarzad Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,05 m składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, położonego w budynku przy ul. Witosa 1D nr 38 w Koronowie, Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 142.132,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote).
Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem "przeterg_na mieszkanie" w sekretariacie spółdzielni przy ul. Pomianowskiego 5 w Koronowie w terminie do dnia 27 marca 2019 r. Wadium w wysokości 3% ceny wywoławczej tj. 4.263,96 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy 96/100 złotych) należy wpłacić na konto bankowe Nr 13 1020 1475 0000 8802 0019 0876. Potwierdzenie wpłaty wadium powinno być załaczone do oferty. Okres związania ofertą wynosi 45 dni

Otwarcie ofert nastapi w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Zainteresowani mogą oglądać lokal w terminie do 26 marca 2019 r. w godz. od 11.00 do 14.00 zgłaszając się uprzednio do sekretariatu spółdzielni - tel. 52 38 22 28..
Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

Image things

Koronowo , Kujawsko-Pomorskie

12 970 zł | Kawalerka | 26,34 m2

 • cena: 12 970 zł
 • 492 za m2