Pyskowice, Śląskie

Mieszkanie | 63 000 zł | Kawalerka | 52,85 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach


Dariusz Ratajczak


Kancelaria Komornicza, Jasnogórska 9, Gliwice, 44-100 Gliwice


tel. 32 733 76 54 / fax. www.komornik-gliwice.pl


Sygnatura: KM 786/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. o. Jana Siemińskiego 10a, 44-100 Gliwice, pokój 228, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Gen. Władysława Sikorskiego 52,Pyskowice, 44-100 M. Gliwice, dla którego SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00120564/5.


Suma oszacowania wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 96 1050 1298 1000 0023 6796 5320.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Dariusz RatajczakImage things

Dąbrowa Górnicza , Śląskie

97 137 zł | Kawalerka | 33,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 97 137 zł
  • 2 908 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

150 000 zł | 2 pokoje | 53,08 m2 | 2 piętro

  • cena: 150 000 zł
  • 2 826 za m2
Image things

Żywiec , Śląskie

116 000 zł | 88,10 m2

  • cena: 116 000 zł
  • 1 317 za m2