Łódź, Widzew

Mieszkanie | 119 250 zł | 3 pokoje | 47,22 m2 | 4 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi


Marcin Jakubczyk


Kancelaria Komornicza, Milionowa 55, Łódź, 93-113 Łódź


tel. 426875049 / fax. 426875049


Sygnatura: Km 1062/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu  10-05-2019r.r. o godz. 10:30
w    budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużnika: położonego: 93-217 Łódź, Grota Roweckiego 12/17, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZARZEW" (Adres spółdzielni:  93-217 Łódź, ul. Morcinka 1 ) dla którego  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: LD1M/00266809/7.
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Łodzi przy ul. Grota Roweckiego 12. Licytowany lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na czwartym (ostatnim) piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,22 mkw. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i z przedpokoju. Mieszkanie położone szczytowo, nierozkładowe, pomieszczenia w układzie amifiladowym. Od strony zachodniej balkonm typu loggia o powierzchni 2,1 mkw. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku (powierzchnia piwnicy nie jest ujęta w powierzchni użytkowej lokalu).
Suma oszacowania wynosi 159 000,00zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 250,00zł (sto dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych). Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi
86 10203378 0000 1102 0256 4078
albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa:
                  BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygnaturą II 1 Co 1602/18. Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  


Komornik Sądowy


Marcin JakubczykImage things

Łódź , Polesie

285 000 zł | 4 pokoje | 80,36 m2 | Parter

  • cena: 285 000 zł
  • 3 547 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

4 750 000 zł | 5 656,69 m2

  • cena: 4 750 000 zł
  • 840 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

640 000 zł | 927,00 m2

  • cena: 640 000 zł
  • 690 za m2