Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Mieszkanie | 52 500 zł | Kawalerka | 36,83 m2 | 6 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju


Przemysław Leśny


Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 2, Jastrzębie-Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


tel. 32 435 60 13 / fax. 32 435 60 13


Sygnatura: Km 3024/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój sala 155, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Turystycznej 37/35, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, dla którego WKW SR w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00034450/6.
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 34,50 m2 składa się z 1 pokoju (przedzielonego ścianą z płyty gipsowo-kartonowej w celu stworzenia 2 pomieszczeń), łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na VI piętrze budynku, posiada balkon od strony południowej i pomieszczenie przynależne - komórka zlokalizowana na VI piętrze budynku. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00034450/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 3683/1585987 opisany w księdze wieczystej o numerze GL1J/00027259/5.


Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w WKW SR w Jastrzębiu-Zdroju mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, Jastrzębie-Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Przemysław LeśnyImage things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

950 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 950 000 zł
  • 950 000 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

82 500 zł | 3 pokoje | 54,13 m2 | 3 piętro

  • cena: 82 500 zł
  • 1 524 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

39 000 zł | Kawalerka | 25,94 m2

  • cena: 39 000 zł
  • 1 503 za m2