Katowice, Śląskie

Mieszkanie | 234 994 zł | 2 pokoje | 57,91 m2 | 8 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach


Sebastian Bednarz


Kancelaria Komornicza, Poniatowskiego 13, Katowice, 40-055 Katowice


tel. 32 229-62-57 / fax. 32 229-62-57


Sygnatura: Km 1238/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sebastian Bednarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice, pokój 118, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Al. Bolesława Krzywoustego 6/48, 40-870 Katowice, dla którego Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00111866/1.
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni użytkowej 56,07 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka o powierzchni 1,84 m2.


Suma oszacowania wynosi 313 325,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 993,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 332,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BSK S.A. 44 1050 1214 1000 0090 3028 9103.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 45, Katowice, 40-010 Katowice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Sebastian BednarzImage things

Katowice , Śląskie

150 000 zł | 2 pokoje | 53,08 m2 | 2 piętro

  • cena: 150 000 zł
  • 2 826 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

75 000 zł | Kawalerka | 50,13 m2 | 2 piętro

  • cena: 75 000 zł
  • 1 496 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

12 150 000 zł | 4 822,00 m2

  • cena: 12 150 000 zł
  • 2 520 za m2