Zielona Góra, Lubuskie

Mieszkanie | 109 500 zł | 2 pokoje | 44,20 m2 | 4 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze


Norbert Piskorz


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra


tel. 683246195 / fax. 683246195


Sygnatura: Km 2606/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Pl Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Wyszyńskiego 119/15, 65-001 Zielona Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00085531/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa, mieszkalna zrealizowana w wielorodzinnym budynku pod adresem Zielona Góra, wyszynskiego 119/15 który położony jest na działce o nr: 138/21. Udział właściciela lokalu w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi: 4420/1633440. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza. Powierzchnia użytkowa: 44,2m.kw. Stan przeciętny.


Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 68 1020 5402 0000 0002 0113 0632.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Pl Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Norbert PiskorzImage things

Zielona Góra , Lubuskie

125 475 zł | 56,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 125 475 zł
  • 2 233 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

4 830 000 zł | 1 283,96 m2

  • cena: 4 830 000 zł
  • 3 762 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

57 150 zł | Kawalerka | 25,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 57 150 zł
  • 2 224 za m2