Pawłosiów, Łódzkie

Dom | 335 000 zł | 239,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41  e-mail: [email protected]
Km 824/17

Jarosław, dnia  01-03-2019                                          OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                        nr KW PR1J/00054068/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
                                                            10-05-2019 r. o godz. 09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 9 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej dz.nr 25/322 Obręb 5 Pawłosiów o pow. 0,05 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym oraz garażem o łącznej pow. użytkowej 239,30 m2 ( nieruchomość  położona jest pod adresem: 37-500 Jarosław, Widna Góra, ul. Wierzbowa 6). Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/00054068/1.
Suma oszacowania wynosi 502 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   335 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 250,00 zł.
    Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
96 15001634 1216 3003 6501 0000
          Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Komornik Sądowy
 Adrianna Zbucka  

                                                                     

Image things

Łódź , Widzew

102 000 zł | 3 pokoje | 47,22 m2

  • cena: 102 000 zł
  • 2 160 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

640 000 zł | 927,00 m2

  • cena: 640 000 zł
  • 690 za m2
  • cena: 109 875 zł
  • 109 875 za m2