Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie

Dom | 364 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim


Marek Gil


Kancelaria Komornicza, Plac Rowińskiego 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 592 82 96 / fax. 62 592 82 99


Sygnatura: Km 1254/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 66, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Bema 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060055/6.


Suma oszacowania wynosi 486 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 364 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek GilImage things

Ostrów Wielkopolski , Wielkopolskie

1 519 900 zł | 350,02 m2

  • cena: 1 519 900 zł
  • 4 342 za m2
  • cena: 85 000 zł
  • 1 682 za m2
Image things

Ostrów Wielkopolski , Wielkopolskie

96 000 zł | 3 pokoje | 56,30 m2 | Parter

  • cena: 96 000 zł
  • 1 705 za m2