Stargard, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 62 325 zł | 2 pokoje | 52,00 m2

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim


Rafał Norsesowicz


Kancelaria Komornicza, ul. Mickiwicza 1B, Stargard, 73-110 Stargard


tel. 918369797 / fax.


Sygnatura: Km 1954/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17-19, 73-110 Stargard, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości


przy ul. Jugosławiańska 37H/8, 73-110 Stargard,
dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00098022/6.


Suma oszacowania wynosi 83 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 310,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 33 10902806 0000 0001 3356 1219 .


Zgodnie
z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a
zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa
osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie,
służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze
wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyRafał Norsesowicz
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

96 000 zł | 66,27 m2

  • cena: 96 000 zł
  • 1 449 za m2
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

101 250 zł | 2 pokoje | 45,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 101 250 zł
  • 2 230 za m2
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

173 400 zł | 2 pokoje | 48,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 173 400 zł
  • 3 568 za m2