Ostrów Mazowiecka, Mazowieckie

Dom | 265 500 zł | 99,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej


Mariusz Chojnicki


Kancelaria Komornicza, S. Grota Roweckiego 3, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka


tel. 296440944 / fax. 296440944


Sygnatura: Km 2371/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Kossaka 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/00000553/0.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ew. 973 o powierzchni 760 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dwoma połączonymi ze sobą budynkami garaży.Budynek mieszkalny jest obiektem piętrowym, wolnostojącym, o powierzchni użytkowej ok. 99 m2 oraz powierzchni gospodarczej w podpiwniczeniu ok. 51 m2.Budynek garażu o powierzchni użytkowej ok. 31 m2 jest obiektem jednokondygnacyjnym,


Suma oszacowania wynosi 354 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie 21 10201592 0000 2002 0203 2332.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej mieszczącym się pod adresem: Bolesława Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mariusz ChojnickiImage things

Ostrów Mazowiecka , Mazowieckie

292 667 zł | 183,00 m2

  • cena: 292 667 zł
  • 1 599 za m2
Image things

Ostrów Mazowiecka , Mazowieckie

212 000 zł | 151,50 m2

  • cena: 212 000 zł
  • 1 399 za m2