Mogielnica, Mazowieckie

Dom | 123 750 zł | 137,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Grójcu


Robert Sienkiewicz


Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec


tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96


Sygnatura: Km 2689/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Wolska 47, 05-640 Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00082797/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona przy ulicy Wolskiej 47 w Mogielnicy, pow. grójecki, woj. mazowieckie stanowiącej działkę numer ewidencyjny 407, obręb: 0001 Mogielnica, o pow. 486 m kw., zabudowana podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym z 1980r. o powierzchni zabudowy 137 m kw. oraz murowanym, budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 70 m kw. Teren wokół budynku przeznaczony na dojścia i dojazdy utwardzony płytami betonowymi. Posesja ogrodzona ogrodzeniem metalowym na cokole betonowym z dwiema bramami (od ul. Wolskiej i od ulicy ks. Zagnańczyka) oraz częściowo murem od strony sąsiedniej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00082797/5. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 2689/14).


Suma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert SienkiewiczImage things

Mogielnica , Mazowieckie

352 500 zł | 532,88 m2

  • cena: 352 500 zł
  • 661 za m2
Image things

Mogielnica , Mazowieckie

400 000 zł | 226,40 m2

  • cena: 400 000 zł
  • 1 767 za m2
Image things

Mogielnica , Mazowieckie

495 000 zł | 324,60 m2

  • cena: 495 000 zł
  • 1 525 za m2