Czechy, Dolnośląskie

Mieszkanie | 26 667 zł | 2 pokoje | 50,85 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy


Grażyna Moszyńska-Zaremba


Kancelaria Komornicza, ul. Komunardów 4, Świdnica, 58-100 Świdnica


tel. 74 853 61 27 / fax. 74 853 61 26


Sygnatura: Km 2736/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Grażyna Moszyńska-Zaremba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 109, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ,Czechy 60A/4, 58-140 Jaworzyna Śl., dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00068236/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni i piwnicy o powierzchni użytkowej 50,8500 m2 wraz z udziałem 948/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu objętej księgą SW1S/00041200/7


Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 77 1020 5138 0000 9202 0077 2954.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: ul. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grażyna Moszyńska-ZarembaImage things

Walim , Dolnośląskie

4 900 zł | Kawalerka | 11,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 4 900 zł
  • 415 za m2
Image things

Dzierżoniów , Dolnośląskie

50 400 zł | Kawalerka | 26,75 m2

  • cena: 50 400 zł
  • 1 884 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

44 000 zł | 19,20 m2

  • cena: 44 000 zł
  • 2 292 za m2