Mrocza, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 158 625 zł | 124,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z siedzibą przy Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul. Leśna 56, 89-115 Mrocza, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/00007593/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1591 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 124,03 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 46,00 m2, który jest dobudowany do budynku mieszkalnego. Kształt działki zbliżony do trapezu. Budynek mieszkalny to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wzniesiony w latach 1984-1988. Dach kryty eternitem, budynek nieocieplony.

Suma oszacowania wynosi 211 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90 10201462 0000 7102 0022 4303.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią mieszczącym się pod adresem: Sądowa 3, Nakło nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tadeusz Matusiak

Image things

Mrocza , Kujawsko-Pomorskie

752 250 zł | 665,82 m2

  • cena: 752 250 zł
  • 1 130 za m2
Image things

Mrocza , Kujawsko-Pomorskie

752 250 zł | 665,82 m2

  • cena: 752 250 zł
  • 1 130 za m2