Czerwony Bór, Podlaskie

Mieszkanie | 62 000 zł | 2 pokoje | 49,77 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 62 000 zł
 • Miasto: Czerwony Bór
 • Powierzchnia: 49,77 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 1 246 zł
 • Ulica: 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26628X62362779
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-15 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1010/KNO/110/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie, ul. Armatnia 14 - pok. nr 12.
Przedmiot przetargu:
zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 49,77m2 oraz 2-ch pomieszczeń przynależnych w postaci
piwnicy o pow. 9,50m2 zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku i pomieszczenia o pow. 13,28m2 zlokalizowanego
obok w murowanym budynku gospodarczym położonych w miejscowości Czerwony Bór 2 wraz z udziałem
wynoszącym 7255/34590 w częściach wspólnych budynków i w prawie własności gruntu działki ewidencyjnej nr 67/5 o
pow. 2116m2 z obrębu 0008 Czerwony Bór.
Cena wywoławcza: 62.000,00 zł
Wadium: 6.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
§ 1
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 6.200,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026
0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa z dopiskiem
„Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1010/KNO/110/2019”. Za datę uiszczenia wadium
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie
później niż w dniu 15.04.2019r.

Image things

Sejny , Podlaskie

56 700 zł | Kawalerka | 36,18 m2 | 1 piętro

 • cena: 56 700 zł
 • 1 567 za m2
Image things

Żółtki , Podlaskie

652 661 zł | 428,00 m2

 • cena: 652 661 zł
 • 1 525 za m2
Image things

Łomża , Podlaskie

83 000 zł | Kawalerka | 30,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 83 000 zł
 • 2 767 za m2