Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 500 000 zł | 1 570,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

DELIKATES Sp.j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostródzie sprzeda z wolnej ręki nieruchomości stanowiące prawo wieczystego użytkowania, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Ostródzie:

działka gruntu nr 3/25 o pow. 0,0695 ha zabudowana budynkiem starego młyna o powierzchni użytkowej 1.570,00 m2, położona w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza 19, KW EL1O/00031606/7, wartość oszacowania 482.000,00 zł, w tym wartość gruntu 63.000,00 zł wraz z udziałem 22/200 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 3/13 o pow. 0,1855 ha, stanowiącej drogę dojazdową KW EL1O/00029421/9, wartość oszacowania 18.000,00 zł, za łączną cenę nie niższą niż 500.000,00 zł

Pisemne oferty zakupu z podaną ceną nie niższą niż wartość oszacowania należy złożyć w terminie do dnia 1.04.2019 r.

Oferty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Kancelaria Syndyka, 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 16/4, tel. 89 541 21 92 i 502 513 145, e-mail: [email protected]

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

1 598 040 zł | 5 505,56 m2

  • cena: 1 598 040 zł
  • 290 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

4 460 000 zł | 1 405,30 m2

  • cena: 4 460 000 zł
  • 3 174 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

51 600 zł | 113,54 m2

  • cena: 51 600 zł
  • 454 za m2