Szczawno-Zdrój, Dolnośląskie

Obiekt | 1 600 000 zł | 1 037,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.
ul. Sienkiewicza 5, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-000-03-40, Regon 000288308, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 000110745, kapitał zakładowy i wpłacony 35 975 000 zł
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności budynku (dawniej Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy "Zuch") o powierzchni użytkowej 1 037 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 478/2 o powierzchni 7 517 m2 przy ul.Sienkiewicza 10 w Szczawnie-Zdroju, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010817/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600 000,- zł
(słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)
Cena obejmuje wartość sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu 496 000,-zł i budynku 1 104 000,-zł
Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 80 000,-zł
Przetarg/otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.05.2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Sienkiewicza 5 w Szczawnie-Zdroju
Ogłoszenie opublikowano na stronie: www.szczawno-jedlina.pl
Szczegółowych informacji udziela Główny Specjalista ds. Inwestycji i Administracji, pokój nr 16 w siedzibie Spółki tel.74 8493137 w godzinach 8:00-15:00, e-mail: [email protected] Nieruchomość można oglądać do dnia 13.05.2019 r. w dni powszednie po telefonicznym uzgodnieniu.

  • cena: 22 000 zł
  • 682 za m2