Kopaniec, Dolnośląskie

Obiekt | 38 228 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek (tel. 75 64 55 550)zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 21.03.2019r. o godz. 11.30, sala nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,35ha, położonej w miejscowości: Kopaniec posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50.970,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 38.227,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5.097,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją na rachunek komornika: (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Wrocław , Fabryczna

90 450 zł | Kawalerka | 20,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 90 450 zł
  • 4 523 za m2
Image things

Przemków , Dolnośląskie

7 000 zł | 22,80 m2

  • cena: 7 000 zł
  • 307 za m2
Image things

Zgorzelec , Dolnośląskie

154 500 zł | 3 pokoje | 68,96 m2 | Parter

  • cena: 154 500 zł
  • 2 240 za m2