Gdynia, Wielki Kack

Mieszkanie | 427 000 zł | 79,10 m2

- 17 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 427 000 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 79,10 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 5 398 zł
 • Ulica: Gryfa Pomorskiego 52A
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 42 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26604X62306571
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-29 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości Marka Mazura ogłasza przetarg na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 9 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Gryfa Pomorskiego 52A w Gdyni, za cenę 427 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % zaoferowanej kwoty.Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marka Mazura w upadłości w banku Bank Polski S.A. o numerze: 86 1020 3150 0000 3002 0102 2276, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 531/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej www.syndyklublin.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości. Wszelkich informacji udziela Kancelaria Syndyka Adamina Partycka-Skrzypek, ul. Narutowicza 49/4 20-016 Lublin pod nr. tel. (81) 532 53 22 oraz adresem email: [email protected]

Image things

Gdynia , Chylonia

84 000 zł | 16,78 m2 | 10 piętro

 • cena: 84 000 zł
 • 5 006 za m2
Image things

Gdynia , Redłowo

17 925 zł | 1,00 m2

 • cena: 17 925 zł
 • 17 925 za m2
Image things

Gdynia , Mały Kack

9 500 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 9 500 000 zł
 • 9 500 000 za m2