Gdynia, Chylonia

Mieszkanie | 211 725 zł | 53,38 m2 | 7 piętro

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gdyni


Alina Siemieniuk-Rassmus


Kancelaria Komornicza, Świętojańska 47, Gdynia, 81-391 Gdynia


tel. 058/710-25-21 / fax. 058/719-16-95


Sygnatura: KM 2397/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Alina Siemieniuk-Rassmus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój W12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Wiejska 7/50, 81-068 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00067592/1.
Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 53,38 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1Y/00067592/1 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym nr 50 o powierzchni 1,91 m2 oraz udziałem 157/10.000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00013230/3, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Mieszkanie składa się z pokoju dziennego, dwóch pokoi sypialnych, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Mieszkanie położone jest w jednoklatkowym, jedenastokondygnacyjnym wieżowcu, na VII piętrze. Budynek jest podpiwniczony, wybudowany w technologii typu "wielka płyta". Satn techniczny budynku i lokalu biegły określił jako zadowalający, a standard wykończenia lokalu również jako zadowalający.


Suma oszacowania wynosi 282 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 211 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 68 2030 0045 1110 0000 0304 3420.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Alina Siemieniuk-RassmusImage things

Gdynia , Śródmieście

536 775 zł | Kawalerka | 53,10 m2 | 15 piętro

  • cena: 536 775 zł
  • 10 109 za m2
Image things

Gdynia , Chwarzno-Wiczlino

21 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 21 750 zł
  • 21 750 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

375 000 zł | 73,20 m2

  • cena: 375 000 zł
  • 5 123 za m2