Wojciechów, Łódzkie

Mieszkanie | 58 600 zł | 2 pokoje | 37,47 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Radomsku


Rafał Trawiński


Kancelaria Komornicza, Reymonta 62 c, Radomsko, 97-500 Radomsko


tel. 44/680-98-35 / fax. 44/680-98-35


Sygnatura: Km 280/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Fabryczna 3/50,Wojciechów, 97-545 Gomunice, dla którego Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00049836/1.


Suma oszacowania wynosi 87 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 72203000451110000001966260.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku mieszczącym się pod adresem: Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Rafał TrawińskiImage things

Łódź , Górna

140 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 140 250 za m2
Image things

Łódź , Widzew

150 177 zł | 2 pokoje | 46,03 m2 | Parter

  • cena: 150 177 zł
  • 3 263 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

400 000 zł | 226,00 m2

  • cena: 400 000 zł
  • 1 770 za m2